Mời quí vị theo dõi những hình ảnh, bài viết về những ngày đau thương, mất mát đã đổ dồn lên đầu dân tộc Việt Nam.

***************************************

Ho So Mat

Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập – Giáo Sư Nguyễn Tiến Hưng và Jerrold L. Scheeter viết

*******************************************************************

Tâm Tư Tổng Thống Thiệu 

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng

TamTuTT-NVT

*******************************************************************

Tháng Tư Đen

**************************************************************

Boat People On CNN

**************************************************************

HÌNH ẢNH QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Xin bấm vào đây để xem hoặc download – http://cdvnga.com/?attachment_id=2800

TruongSa

**************************************************************************************

CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA

(8 tập Video clip thu gọn những nét đặc thù của người lính VNCH)

Tập 1:


Tập 2:

Tập 3:

Tập 4:

Tập 5:

Tập 6: (not available)
Tập 7:

Tập 8:

Trở lại Trang đầu – Front Page (xin bấm vào đây)